Skilteproduktion logo
FAQ Min konto Min profil Opret konto Log ud

Handelsbetingelser Skilteproduktion

Virksomhedsinformation

Skilteproduktion Aps er en del af:

Datamarked Aps
Østre fælledvej 16
9400 Nørresundby
Danmark

CVR: 31480191
Tlf. 70702225
Eller mail: salg@skilteproduktion.dk

Levering

De fleste varer har en leveringstid på 1-3 arbejdsdage; Dog er der længere leveringstid på bestillingsvarer.
Vi vil, så vidt det er muligt, sende dig en samlet levering. Derved kan der i nogen tilfælde gå længere tid, før du modtager leverancen. Ønsker du ikke at modtage ordren af flere omgange, bedes du skrive dette under ”kommentarer”. Hvis du skal bruge varen på en bestemt dato, bedes du oplyse dette ved bestilling.

Alle leveringstider er vejledende og gælder for standardvarer, derfor kan der forekomme afvigelser.

Vælger du at betale via bankoverførsel, bliver ordren først sat i gang, når vi har modtaget og registreret pengene. Derfor må der påregnes 1-2 arbejdsdages forlænget tid, før vi afsender din ordre.

Risikoovergang – Ved forsendelse fra Skilteproduktion overdrages risikoen, når varen bliver leveret på aftalte adresse eller leveringssted.
Ved forsendelser til Skilteproduktion overdrages risikoen, når varen er modtaget.

Garanti og reklamationsret

Du har 14 dages returret, gældende fra den dag du modtager varen.

Eneste udgift du har ved at fortryde et køb, er fragten for at sende varen tilbage til os. Bemærk: Vi tager ikke imod varer, som er sendt pr. efterkrav.

Emballage og varens stand – Fortrydelsesretten kan kun benyttes, hvis varen leveres tilbage i væsentligt samme stand og mængde som modtaget, uden brudt forsegling. Hvis der er brudt forsegling på en vare, bortfalder returretten. Hvis varen returneres med en forringet værdi, vil vi tage en retsmæssig kompensation herfor.

Reklamationsret – Når du handler hos os, har du 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationer vedrørende fejl og mangler skal meddeles Skilteproduktion hurtigst muligt, og højst 2 måneder, efter fejlen blev – eller burde være blevet - konstateret. Åbenlyse fejl og mangler, som burde være konstateret ved modtagelse af varen, skal altid meddeles hurtigst muligt, og senest inden 2 måneder efter modtagelsen. Hvis ikke der reklameres inden for de fastsatte frister, bortfalder retten til at reklamere fejl og mangler.
Vi forbeholder os ret til at udbedre fejl og mangler ved et leveret produkt, eller ombytte det til et tilsvarende produkt.
Der ydes ingen form for erstatning. Skilteproduktion er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytning.
Ved garantireparationer inden for reklamationsfristen skal fejlen beskrives og vedhæftes genstanden ved indlevering.
Hvis en vare indleveres til garantireparation og der ikke konstateres fejl, vil du blive opkrævet et fejlsøgningsgebyr på 250 kr. pr påbegyndt ½ time.
Reklamationsretten bortfalder ved fejlagtig anvendelse, skader/fejl grundet slidtage, uautoriseret reparation, eller manglende vedligeholdelse.

Reklamations- og returret på forbrugsvare – Skilteproduktion yder som udgangspunkt ikke returret på forbrugsvare med mindre disse returneres i samme mængde som modtaget. I særlige tilfælde, og kun efter skriftlig aftale med Skilteproduktion, vil det være muligt at returnere mod fratrækning af et returneringsgebyr på 50% af købsprisen.
Reklamationsretten bortfalder ved forkert anvendelse, slitage, uautoriseret reparation eller manglende vedligeholdelse. Af samme årsag anbefales det altid at foretage en materialetest forud for opstart af produktion.
Skilteproduktion kan ikke holdes ansvarlig for tab af fortjeneste/varer/produktion ved forkert anvendelse af forbrugsvare.

Ved bestillingsvare/speciel tilpassede størrelser og lignende frafalder returretten. 

Forsendelse af varer til Skilteproduktion – For reklamationer, kontakt venligst salg@skilteproduktion.dk for informationer og RMA. Ved garantireparationer inden for reklamationsfristen skal fejlen beskrives og vedhæftes genstanden som indleveres.
Ved indsendelse af varer, skal kontaktoplysninger påføres varen inden den sendes tilbage.
Ved returnering skal du kun betale for returforsendelsen, og er i alle tilfælde forpligtiget til at sende varen på forsvarlig vis.
Der gives ingen garanti for tab af data. Hvis muligt, foretag sikkerhedskopiering/backup af dine data før varen sendes ind.

Tilbagebetaling – Hvis du returnerer dit køb, får du det betalte beløb tilbage. Beløbet bliver overført til det kort du brugte da du betalte, eller på din bankkonto. Pengene bliver tilbageført når vi har modtaget og kontrolleret at varen lever op til reglerne om returret. Pengene bliver senest tilbagebetalt 14 dage efter vi har modtaget dokumentation for at varen er returneret.

Levering og salg af digitale produkter – Efter levering af produktnøgle/licensnøgle kan købet ikke længere fortrydes, idet det ikke længere kan tilbageleveres. Skilteproduktion.dk yder ikke fortrydelsesret på softwarelicenser eftersom registreringen af licensnøglen i softwaren effektuerer, at kunden har accepteret at produktet ikke kan tilbageleveres igen.

Vores fortrydelsespolitik er i overensstemmelse med "Lov om forbrugeraftaler" og gældende retspraksis på området:

Fortrydelsesret, Fortrydelsesrettens område:

§18. Forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret) i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Stk. 2. Reglerne i dette kapitel gælder ikke for
13) ”levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,”.

Prisgaranti


Skilteproduktion.dk yder prisgaranti.

Prisgarantien indebærer, at hvis du andetsteds i en dansk registreret webshop finder nøjagtig den samme vare i samme kvalitet, men til en lavere pris inkl. fragt end købsprisen hos Skilteproduktion.dk, refunderes prisdifferencen. Prisgarantien gælder ikke reparationer samt ved specielle kampagnepriser, lagersalg eller andre former for rabatter hos konkurrenten samt udsolgte vare.

Hvis det skulle forekomme, at du finder et identisk, men billigere produkt og i samme mængde bedes du indsende dokumentation til kundeservice med angivelse af dit Skilteproduktion ordrenummer, samt oplysning om bankkonto, hvortil differencen skal overføres.

 

Priser

Alle priser er eksklusiv moms, med mindre andet er anført.
Total pris inklusiv moms og fragt gives i bestillingsløsningen inden bestillingen er foretaget.
Vi tager forbehold for udsolgte varer, leveringssvigt, pris- og kursændringer, trykfejl i priser, samt ændringer i produktspecifikationer.

Betalingsvilkår

Betalingskort – Penegene bliver først trukket når varen afsendes. Der vil blive opkrævet gebyr på Mastercard, Paypal, MobilePay mm. Gebyret vil udelukkende være det gebyr, Skilteproduktion opkræves fra betalingsgaten. Gebyret vil blive vist under hele købsprocessen

Bankoverførsel – Bestil varen og indsæt beløbet på følgende konto. Det tager normalt 1-2 arbejdsdage før vi registrerer indbetalingen; Varen sendes når betalingen er registreret. Vi forholder os ret til at kræve gebyr.
Skriv navnet fra ordrebekræftelsen på overførslen.

Konto:
NYKREDIT BANK
Kontonummer 8117 - 2898076
IBAN Konto nr.: DK0581170002898076
BIC Kode: NYKBDKKK

Vi giver ikke kredit til forbrugere, alternativt kan Klarna betalingsservice benyttes.

Ved forudbetalingsordrer skal beløbet være modtaget senest 14 dage efter afgivelse af ordren, da denne ellers vil blive annulleret

Børn og unge under 18 år

Skilteproduktion indgår kun aftaler med myndige personer over 18 år. Hvis du er under 18 år, må du bede en forælder om at foretage handlen.

Andre vilkår

Alle oplysninger på vores hjemmeside er at betragte som vejledende; herunder priser, lagerbeholdning, specifikationer og illustrationer.

Force majeure

Alle ordrer modtages med forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer, brand, skade af Skilteproduktion eller vore leverandørers produktionsapparater, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforhold, samt enhver anden begivenhed som hindrer/begrænser os i at levere varen, eller i at yde den pågældende service.

 

Aftalevilkår for erhverv

Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret.
Erhvervskunder har 1 års reklamationsret fra købsdato (ref. Købsfaktura)
Skilteproduktion har ejendomsret på varer som er købt på kredit, til hele købesummen er betalt.

Det er muligt for visse virksomheder, efter aftale, at opnå kreditaftale. For disse virksomheder vil kreditgrænsen vurderes løbende. Vi har til en hver tid ret til at reducere kreditgrænsen.

For alle erhvervskunder gælder det, betaling skal finde sted inden forfaldsdato.
Ved forsinket betaling opkræves der forsinkelsesrente i henhold til den danske Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), eller lov som træder i stedet for denne; Referencerente http://kortlink.dk/nationalbanken/hn7u.
Renter tilskrives fra forfaldsdato med efterfølgende rentetilskrivning pr. påbegyndt måned. Vi forholder os ret til at pålægge de lovbestemte gebyrer ved rykning for manglende betaling.
Ved mislighold af gæld, forbeholder Skilteproduktion sig ret til at suspendere yderligere leverancer.

Er der før levering grund til at antage, at køber ikke vil eller kan betale rettidigt, kan der kræves betryggende sikkerhed eller kontant betaling.

Oplysninger om klagemyndighed:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@skilteproduktion.dk.

Enhver fravigelse fra de generelle betingelser kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Skilteproduktion